Skip to content Skip to footer
Shopping Cart 0 items - 0.00 0
Shopping Cart 0 items - 0.00 0
Shopping Cart 0 items - 0.00 0

Avís Legal

Autoescola Hoquei ofereix al lloc web informació relacionada amb la seva activitat empresarial, productes i serveis que ofereix, havent de ser considerada aquesta informació com a introducció. La finalitat principal de la pàgina web és publicitària, informativa i comercial; així mateix, s’ofereix la possibilitat de contactar o sol·licitar informació més detallada dels serveis d’Autoescola Hoquei.

L’Usuari en el procés de navegació o utilitzant les eines i els serveis que ofereix Autoescola Hoquei està acceptant el compliment de les Condicions legals d’aquest lloc web i la Política de privadesa.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Autoescola Hoquei ofereix a través de la seva web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-los servir per incórrer en activitats il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; provocar danys als sistemes físics i lògics d’Autoescola Hoquei.

En els casos en què l’Usuari hagi d’accedir a un servei mitjançant un procés de registre, serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’Usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial.

L’usuari no podrà demanar dades d’aquesta web amb la finalitat d’enviar publicitat sense el consentiment d’Autoescola Hoquei.

Titularitat i propietat intel·lectual i industrial

Autoescola Hoquei per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines webs, així com dels elements continguts en aquest (a títol enunciatiu, marques, imatges, so, àudio, vídeo, o textos ( logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

En virtut del que disposa la normativa nacional, europea i internacional sobre propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web i en concret al contingut elaborat per Autoescola Hoquei, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Autoescola Hoquei.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat d’Autoescola Hoquei. L’Usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol contingut de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’Autoescola Hoquei.

Navegar o entrar a aquesta web no dóna dret, sota cap concepte, llicència per reproduir, distribuir, transformar o comercialitzar els seus continguts o serveis, excepte previ i exprés consentiment d’Autoescola Hoquei.

Dret d’exclusió i modificació

Autoescola Hoquei es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als seus llocs web i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions legals.

Així mateix, es reserva el dret a retirar tots aquells continguts realitzats per tercers que considerin que no compleixen les Condicions d’Autoescola Hoquei o que al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació als llocs web d’Autoescola Hoquei o continguts que consideri no apropiats a les característiques i finalitats d’Autoescola Hoquei.

Modificacions en les condicions legals i Política de protecció de dades

Autoescola Hoquei es reserva el dret d’ALTERAR, afegir i/o SUPRIMIR en qualsevol moment i sense previ avís qualsevol part de les condicions i/o modificar continguts de la pàgina web, per la qual cosa us aconsellem encaridament que comproveu periòdicament els canvis que realitzi Autoescola Hoquei a la seva web. En cap cas les modificacions realitzades per Autoescola Hoquei a la pàgina web donaran dret al visitant de la web cap indemnització.

Generalitats

Autoescola Hoquei podrà emprendre accions civils, judicials i/o criminals contra les persones físiques o jurídiques que violin les presents condicions expressades per Autoescola Hoquei al seu lloc web.

Legislació aplicable i jurisdicció

El lloc web d’Autoescola Hoquei és conforme a les lleis d’Espanya. En cas de conflicte, o reclamació que guardi relació amb els continguts i els serveis d’aquesta la pàgina web, serà resolt pels jutges i tribunals de Madrid i segons la legislació espanyola, renunciant ambdues parts al fur propi que els correspongui.

× Cómo podemos ayudarte?